Verzuim

Investeren in verzuim loont!

Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel dan zijn brutoloonkosten.Dat bedrag bestaat uit omzetverlies en vervanging of extra werk door collega's. Als de zieke medewerker niet gere-integreerd wordt in de organisatie, zal bovendien (voor grote organisaties) de WIA-premie worden verhoogd voor alle werknemers. Bovendien heeft u als werkgever per 1 januari 2004 een loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar, afhankelijk van de CAO wordt dit in fases afgebouwd naar 70% van het loon.

Verzuimbeheersing moet uit het bedrijf komen en door het bedrijf gedragen worden, maar de noodzaak voor een gedegen verzuimbeleid blijkt alleen al vanuit financieel oogpunt essentieel. 

Verzuimbeheersing begint bij het opstellen van een duidelijk verzuimbeleid. Hierin wordt beschreven wat de procedures zijn als een werknemer zich ziek meldt. In het verzuimbeleid staat niet alleen wat de werknemer moet doen bij een ziekmelding maar ook wat de werkgever en de eventuele externe partij (verzuimbegeleider) doen.
Wat FID plus voor u in de verzuimbegeleiding kan betekenen is geheel afhankelijk van de dienstverlening die u als werkgever met ons overeenkomt. FID plus heeft een adviserende, ondersteunende en faciliterende rol. Daarbij werken wij nauw samen met een gerenommeerd bedrijfsarts welke een onafhankelijke specialist is op het gebied van arbeid, gezondheid, medisch advies en keuringen. Als werkgever kan u er voor kiezen om de begeleiding geheel zelf te doen of (gedeeltelijk) aan FID plus uit te besteden. In elk geval moet duidelijk zijn voor zowel de werknemers, werkgever en FID plus wie wat doet. Een omschrijving hiervan dient opgenomen te worden in het verzuimprotocol.

Het belangrijkste doel van een goed verzuimbeleid is te voorkomen dat mensen door hun werk ziek of arbeidsongeschikt worden.Een werknemer die zijn werk ziet als een lust zal minder gezondheidsklachten krijgen dan de werknemer die zijn werk ziet als een last.

Door de wijzigingen in de sociale wetgeving, worden werkgevers ook financieel geprikkeld om het ziekteverzuim laag te houden en arbeidsongeschikte werknemers weer te re-integreren in de organisatie. 
 
Kortom, de aandacht voor verzuimpreventie biedt de volgende voordelen:


Het belang van een actief verzuim beleid is groter dan ooit; het kan veel geld besparen en is onmisbaar voor een gedegen bedrijfsvoering. FID plus biedt een brede dienstverlening op dit vlak welke hierbij kan ondersteunen. Voor meer informatie neem contact op met het team van FID plus 0591-575115

© FID Plus, Website door: EdisoGa naar boven

Vertel mij meer!

Laat je telefoonnummer achter en wij bellen je over dit onderwerp geheel vrijblijvend terug

Zo zijn we bereikbaar