Waar moet je op letten bij gesprekken met personeel

Voor bedrijven die willen groeien is het ook belangrijk dat het personeel zich ontwikkelt en meegroeit met het bedrijf. Beoordelingsgesprekken zijn belangrijke aspecten wanneer het bedrijf wil groeien. Maar hoe bereid je zo’n gesprek voor als werkgever en waar moet je allemaal aandacht aan schenken? De antwoorden op deze vragen volgen in deze blog.

Wat is het verschil?
Het is vaak niet duidelijk wat nu precies de verschillen zijn tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Net als in een functioneringsgesprek gaat het om het functioneren van de werknemer. Het verschil is dat tijdens een beoordelingsgesprek vooral de werkgever aan het woord is. Die geeft vanuit zijn kant namelijk een goed onderbouwd oordeel over het functioneren van de werknemer. Een functioneringsgesprek is daarentegen een open en gelijkwaardig gesprek tussen beide partijen.

Goede voorbereiding
Een goede voorbereiding is het halve werk en in dit geval is dat ook echt zo. Het is namelijk belangrijk dat voor het gesprek zoveel mogelijk informatie dient te worden verzameld over het functioneren van de werknemer. Verder is het handig om eerdere beoordelingsgesprekken door te nemen om te kijken hoe de werknemer zich tot dusverre heeft ontwikkelt. Ten slotte is het noodzakelijk om tijdens het informatie verzamelen telkens de benodigde competenties voor de desbetreffende functie in het achterhoofd te houden.

Het gesprek
Voor werknemers is het beoordelingsgesprek vaak een spannende gebeurtenis. Zij worden namelijk beoordeeld op de geleverde arbeid en functioneren in het bedrijf. Aan te raden is dan ook om de opening niet te lang te laten duren. Als tweede komt het oordeel van de werkgever aan bod, dit is het belangrijkste deel van het gesprek. De werkgever kan ervoor kiezen om een werknemer eerst zijn eigen visie te laten geven op zijn functioneren. De praktijk wijst echter uit dat het verstandig is om als werkgever zelf eerst het oordeel uit te spreken. Voor een werknemer is dit toch het belangrijkste onderdeel van het gesprek en hij zal zich hier volledig op focussen.

De reactie
Na het geven van het oordeel is het nu aan de werknemer om hierop te reageren. Afhankelijk van de uitkomst van de beoordeling heb je te maken met een teleurgestelde of blije medewerker. Bied hem de mogelijkheid om een reactie te geven, maar blijf wel bij het standpunt. Het doel van het gesprek is namelijk het overbrengen van het eindoordeel, dat zorgvuldig is onderbouwd op basis van de eigen observaties.

Afspraken
Aan het einde van het gesprek is het gebruikelijk dat elk agendapunt af wordt gesloten met een concrete afspraak. Welke actie wordt er ondernomen, door wie en binnen welke termijn? Deze punten worden vaak behandelt in een POP die wordt samengesteld naar aanleiding van het beoordelingsgesprek. Een POP is een 'ontwikkelingscontract' tussen werkgever en werknemer. De bedoeling is, de werknemer de kans te bieden zich verder te ontwikkelen. Zo worden de organisatiedoelen van de werkgever en de ambities van de werknemer zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

Mocht u willen weten wat beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken uw organisatie kan opleveren dan mag u altijd geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
 

© FID Plus, Website door: EdisoGa naar boven

Vertel mij meer!

Laat je telefoonnummer achter en wij bellen je over dit onderwerp geheel vrijblijvend terug

Zo zijn we bereikbaar