Een ziekmelding in uw organisatie

Een ziekmelding in uw organisatie. Wat mag u vragen en wat beslist niet? In de Wet bescherming persoonsgegevens staat alles beschreven wat u wel en niet mag vragen. Er zijn verschillende soorten vragen die u als werkgever mag vragen aan uw zieke werknemers. Zo zijn er vragen die u zelf mag stellen, maar niet mag opslaan. Er zijn vragen die u mag stellen en wel mag opslaan en er zijn vragen die u niet mag stellen en ook niet mag opslaan, deze vragen mogen uitsluitend door een arts worden gesteld.

Vragen die de werkgever mag stellen zijn:

• het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
• de vermoedelijke duur van het verzuim;
• de lopende afspraken en werkzaamheden;
• of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (niet onder welke);
• of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
• of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid.

Gegevens die u mag opslaan zijn:

• De werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel of niet meer in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten), beoordeeld en teruggekoppeld door de arbodienst/bedrijfsarts;
• De verwachte duur van het verzuim;
• De mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten) door de arbodienst/bedrijfsarts beoordeeld en teruggekoppeld;
• De eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van de re- integratie moet treffen.

Gegevens die u niet mag vragen of opslaan zijn:

• Diagnoses, naam ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen;
• Eigen subjectieve waarnemingen, zowel over geestelijke als lichamelijke gezondheidstoestand;
• Gegevens over therapieën, afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen, e.d;
• Overige situationele problemen zoals: relatieproblemen, problemen uit het verleden, verhuizing, overlijden partner, scheiding, e.d

Alleen een bedrijfsarts mag vragen stellen over de medische problemen die hebben geleid tot de ziekmelding van een werknemer. Hij of zij mag die informatie niet doorgeven aan de werkgever, vanwege het beroepsgeheim. ‘U kunt de werknemer vragen een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Ook de arbodienst kan een bezoek aan de zieke werknemer brengen in de vorm van een spoedcontrole’, zo meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Er zijn dus veel vragen die u als werkgever niet mag stellen aan uw zieke werknemers, maar wat als de werknemer het aan u vertelt zonder dat u er naar vroeg? Ook dan mag u deze gegevens niet opslaan. Slechts in uitzonderlijke situaties mag de werkgever informatie die vrijwillig door de werknemer is verstrekt opnemen in het personeelsdossier. Een belangrijk criterium hierbij is of er een noodzaak is om deze gegevens op te slaan.
 

© FID Plus, Website door: EdisoGa naar boven

Vertel mij meer!

Laat je telefoonnummer achter en wij bellen je over dit onderwerp geheel vrijblijvend terug

Zo zijn we bereikbaar